Nitânis e wîci-natawilewemit

Spruce_Grouse_(Falcipennis_canadenis)_RWD
Takwâkin. Nâspic mâka ni milwelihten anohc e wîcewit nitânis e nânatawilewepaliyân. Niyânânewipiponesiw nitânis. Ewako ni nîštamôšân. Nit ayamihitonân mekwâc e papâmipaliyâhk, e milwelihtamâhk nešta e wâseskwanišiyâhk.

Sascikoc kepihtaweyân e wâpamakik mištikolewak e nânîpawicik ante ohpimeskanaw. Eko kepihcipalihtwâyân nit ocâpânišiš pehkâc kici kapâyâhk e wî kakwe-nipahakik. Pâhcipihkweyân ocâpânišišihk e ohpime-nîpaskoyâhk. Eko welâskonikeyân peyakw pilew e wî pâskisok. Mâskohok! Wehpahocik mâka aniki kotakiyak. Ni nâtimâwa anihi pilewa kâ pâskisomaki kici mîlak nitânis kici tahkonât.

Sascikoc mâka ni tepwâtikw nitânis e itwet, “Nôhtâ! Eškwa ililîwiw awa pilew!”

Anohc mâka e mâmitonelihtamok aniheliw ni wawiyatelihtamwân. Mekwâc mâka kâ tepwâšit, piko nikî mâmitonelimâwak kotakiyak pilewak kâ kotâwâskolâcik. Môla nikî ohci-ispihcîwân kici pisiskâtak.

“Mâmâhcikon piko ekâ ke ohci-ohpahot!” Nit itâw e kotâwâskohamân kici nôsonehokik aniki kotakiyak pilewak. Pehkâcîw mâka e peci-nôsonehot nitânis.

Keka wiyâpamak e akosît peyakw mištikolew ante sesekâhtikohk. “Ekâwîla âhcîh!” nit itâw nitânis e wî pâskisomaki.  Pehkišihk ana pilew e pâskisok, môla mâka nit ohci-nipahâw. Âta mâka e mišwâkanihkâtak, kihcipahtâw keyâpac. Niyâcipahak ana mišwâkan eko pâmikwenak e kâhcitinak. Wetinât anihi pilewa nitânis e milwelihtahk nešta âšay ekâ ayâhcîlici nehi pilewa nîštam kâ tahkonât. Niyânatawâpamakihcik kotakiyak pilewak ante e ayapicik. Eškwâ-pâhpâskisokik ni wîtapimitonân nitânis ante moštaskamik e pâhpaškopicikeyâhk. Sascikoc šiyâpwâskweyâštawet pîsimw. Tâpwe kayâmelihtâkwan.

Môšak nika kano-kiskisin kâ ispihci-milwâšihk nema kîšikâhk. Anohc mâka, eškwa sâkaškinew nitehiy sâkihiwewin ohci e mâmitonelihtamok kâ wîci-natawilewemit nitânis animeliw kâ takwâkinilik.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s